PRZEDSZKOLE  NR 74

TEL:  58  347-94-06

FAX: 58  347-94-06

Inspektor Ochrony Danych 

Eliza Łuczkiewicz - SZtuka

iod@rodo-edu.pl