sprawozdania finansowe za 2023 rok

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32466/P74.7z